Ashok Malhotra
  • Anatomical pathologist
K-26, Main Vasant Kunj Rd, Mahipalpur. Landmark: Near Kotak Mahendra Atm, Delhi, Delhi.
Consultations

Immuno Care Diagnostics

K-26, Main Vasant Kunj Rd, Mahipalpur. Landmark: Near Kotak Mahendra Atm, Delhi, Delhi.